Za najboljšo izkušnjo uporabniške strani
Ta stran uporablja piškotke za najboljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo naše strani sprejemate uporabo naših piškotkov (nujno potrebni piškotki). Piškotki, za katere potrebujemo soglasje (analitični in funkcionalni piškotki ter piškotki za personalizirane vsebine) bodo nameščeni šele po njihovi aktivaciji. Če se strinjate z uporabo piškotkov, bodo naši partnerji (ponudniki piškotkov in izvajalci storitev na področju informatike) obdelovali identifikacijske podatke. Za to spletno stran in piškotke je odgovorna družba Porsche Slovenija d.o.o.. Nadaljnje informacije o uporabljenih piškotkih in njihovi deaktivaciji najdete v naših
Aktiviraj vse piškotke
SEAT, S.A. – letni računovodski izkazi

Močna strategija. Veliki rezultati.

Po šestih zaporednih letih rasti je SEAT postal vodilni na področju prodaje v Španiji ter ustvaril rekordne številke na področjih dobave, prodaje in drugih.

Revizijsko poročilo

Revizijsko poročilo za leto 2018.

Prikaz revizijskega poročila za leto 2018.

Računovodski izkaz

Kazalniki za leto 2018.

Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz finančnega izida za leto 2018.

Opombe in priloge

Več informacij o letnih računovodskih izkazih

Podrobne opombe in priloge k letnim računovodskim izkazom za leto 2018.