Skladnost

Kanali za žvižgače

 

Znamka SEAT priznava številna načela obnašanja. Pri tem smo zavezani nacionalni in mednarodni zakonodaji ter internim določilom družbe in koncerna Volkswagen.

 

Ker smo ob tem prepričani, da sta preglednost in zaupanje elementarna za dolgoročni in trajnostni uspeh podjetja, smo zaposlenim, poslovnim partnerjem in zainteresiranim tretjim osebam dali na voljo protikorupcijske smernice v nemškem in angleškem jeziku ter naslednji kanal za prijavo nepravilnosti:

TRANSPARENCIA(kwfat)SEAT(kwfdot)ES

Ta elektronski naslov kot instrument za prijavo korupcije, drugih nepravilnosti ali neupoštevanja zakonov, naših načel obnašanja ali pravil podjetja upravlja notranja revizija.

Notranja revizija izvede neodvisno in objektivno oceno, pri tem je vsakemu prijavitelju zagotovljena kar največja zaupnost.

Informacije o varovanju podatkov: SEAT S.A. shrani vaše osebne podatke, da lahko obdela vašo pritožbo. Svojo pravico do dostopa, popravila, brisanja ali ugovora lahko kadarkoli uveljavite na istem elektronskem naslovu: transparencia(kwfat)seat(kwfdot)es.

 

Sistem varuha človekovih pravic

Znamka SEAT kot del koncerna Volkswagen koristi prednosti t. i. sistema človekovih pravic, prek katerega je mogoča zaupna prijava informacij glede korupcije.

Varuha človekovih pravic koncerna Volkswagen sta neodvisna odvetnika, ki sta zavezana molčečnosti. Podatki informatorja bodo najstrožje zaupno obravnavani in samo z njegovim privoljenjem izročeni drugim.

Več informacij o sistemu varuha človekovih pravic najdete tukaj

Angleška različica
Nemška različica