Finančne storitve
Financiranje 1 %

Kako do novega vozila SEAT?

Preprosto: z novim, ugodnim načinom financiranja se lahko odločite za izbran model znamke SEAT, in sicer za en odstotek njegove maloprodajne cene na mesec! Seveda se lahko odločite za različne višine pologa in različno dolge dobe financiranja. Višina pologa in doba odplačevanja vplivata na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Bistveno pa je, da višina mesečnega obroka skozi ves čas financiranja ostaja enaka, torej en odstotek maloprodajne cene vozila na mesec. Brez sprememb, skritih številk, drobnega tiska in presenečenj torej. Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in možnostjo predčasnega odplačila. Na spletnem portalu Moj Porsche leasing pa lahko v vsakem trenutku dobite vpogled v stanje finančnega lizinga.

  • Sami se odločite za višino pologa, ki ga morate plačati od podpisu pogodbe, in lahko znaša 10, 18 ali 28 odstotkov maloprodajne cene vozila. Če se odločite za model Ateca ali Leon, pa lahko avto kupite s financiranjem celo brez pologa!
  • Financiranje 1 % je mogoče skleniti za vse SEAT modele in za nivoje opreme Reference, Style, FR, Xperience in Xcellence (ne velja za nivo opreme HOLA!).
  • Tudi dobo odplačevanja si lahko izberete sami, izbirate pa lahko med 60-, 72- in 84-mesečnim rokom odplačevanja.
  • Obrestna mera je fiksna, tako da znaša obrok ves čas financiranja natančno en odstotek maloprodajne cene avtomobila ob sklenitvi pogodbe. Tudi znesek ostanka vrednosti je fiksno določen ob podpisu pogodbe.
  • Znesek, ki ga boste morali plačati ob koncu financiranja, da avto tudi formalno preide v vašo last, se imenuje ostanek vrednosti. Ta je seveda odvisen od dobe financiranja in višine pologa. Če se na primer odločite za 72-mesečno financiranje in 28-odstotni polog, boste v omenjenem času odplačali celoten avtomobil. Pri 10-odstotnem pologu in enaki dobi odplačevanja pa vam za plačilo ostane še 18 odstotkov maloprodajne cene vozila.

Financiranje 1% je finančni lizing s fiksno pogodbeno obrestno mero, kar pomeni, da je finančna hiša, ki je odobrila lizing, do konca financiranja tudi formalni lastnik avtomobila. Potrebna je sklenitev obveznega in kasko zavarovanja. Priporočamo sklenitev SEAT zavarovanja, ki vključuje permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, Podružnica v Sloveniji, permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnica Sava, 33% popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje.

FINANCIRANJE SEAT 1%

Financiranje 1% vam omogoča nakup vozila SEAT za 1% njegove maloprodajne cene na mesec. Pri tem načinu financiranja lahko izbirate med različnimi višinami pologa, pri modelih Ateca in Leon pa je mogoč celo nakup brez pologa. Na voljo so vam tudi tri različno dolge dobe financiranja. Višina pologa in doba odplačevanja pa seveda vplivata na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Povedano drugače: daljša kot je doba financiranja in višji ko je polog, nižji bo ostanek vrednosti, ki ga boste ob koncu financiranja še morali plačati. To, kar je v vseh primerih enako, pa je višina mesečnega obroka. Ta ves čas financiranja znaša natanko en odstotek maloprodajne cene vozila na mesec, in to brez sprememb in skritih številk, brez drobnega tiska in presenečenj.

1. Komu je namenjeno financiranje 1%?

Financiranje 1% je primerno predvsem za fizične osebe, pa tudi za podjetja in samostojne podjetnike z manjšimi voznimi parki (do 5 vozil).

2. Koliko moram plačati ob podpisu pogodbe o financiranju?

Ob podpisu pogodbe kupec plača polog, katerega višino izbere sam in ki lahko znaša 10, 18 ali 28 odstotkov maloprodajne cene izbranega vozila (odvisno od dolžine financiranja). V primeru modelov Ateca in Leon v vseh njunih izvedbah pa je mogoč tudi nakup brez pologa. Obveznost kupca ob podpisu pogodbe so tudi enkratni stroški odobritve ter plačilo prvega mesečnega obroka, ki znaša en odstotek maloprodajne cene vozila. Polog, stroški odobritve in prvi mesečni obrok tvorijo t.i. »prvo plačilo«. Preostale obroke se plačuje enkrat na mesec, in sicer toliko mesecev, kolikor je določeno v pogodbi. Kupcu nato preostane le še odplačilo ostanka vrednosti.

3. Kolikšen je strošek odobritve financiranja 1%?

Strošek odobritve financiranja znaša en odstotek zneska finanicranja. Znesek financiranja je cena vozila, zmanjšana za znesek pologa.

4. Kakšne dobe financiranja 1% so na voljo?

Izbirate lahko med 60, 72 ali 84 meseci.

5. Od česa je odvisna višina ostanka vrednosti, ki ga je treba plačati ob koncu financiranja?

Preostanek vrednosti je odvisen od izbrane višine pologa in dobe financiranja.
Med odplačevanjem se zmanjšuje odprti del glavnice, ob koncu ostane za plačilo znesek ostanka vrednosti.

Preverite, kako se glede na višino pologa in trajanje financiranja spreminja višina ostanka vrednosti!

6. Kako plačam ostanek vrednosti?

Gre za preprosto enkratno nakazilo na transakcijski račun lizinške hiše. Če v tistem trenutku morda nimate na razpolago dovolj sredstev, lahko za neodplačani del sklenete novo financiranje po pogojih, ki bodo veljali tedaj.

7. Ali se je mogoče izogniti plačilu ostanka vrednosti ob koncu odplačevanja?

Seveda je mogoče tudi to. Če na primer izberete financiranje s pologom v višini 28 odstotkov maloprodajne cene vozila in se odločite za dobo odplačevanja 72 mesecev, boste avtomobil odplačali v celoti, kar pomeni, da ostanka vrednosti ne bo več.

8. Ali v primeru financiranja 1% vozilo preplačam, in če da, koliko?

Izračun je preprost in pregleden - pri tej vrsti financiranja pri dobah 60 in 72 mesecev plačate maloprodajno ceno vozila in nič več. Edini dodatni strošek je strošek odobritve financiranja. Pri dobi 84 mesecev pa dodatno k stroškom odobritve financiranja nastane tudi preplačilo, ki znaša manj kot 4% maloprodajne cene vozila.

9. Ali se bo višina obrokov v času odplačevanja spreminjala?

Ne, obrok bo znašal natančno en odstotek maloprodajne cene vozila ob sklenitvi financiranja.

10. Ali se bo s časom spreminjala višina ostanka vrednosti?

Glede na to, da se ta znesek določi ob sklenitvi pogodbe, je ostanek vrednosti fiksen in se ne spreminja. Stranki se ni treba bati nobenih dodatnih stroškov.

11. Za kakšno vrsto posla gre v primeru financiranja 1%, za kredit ali lizing?

Zagotovo je pomemben podatek, da gre v tem primeru za finančni lizing s fiksno pogodbeno obrestno mero. Finančna institucija, ki odobri lizing, je torej do dokončnega poplačila obveznosti lastnik vozila. Ko je celoten znesek poplačan, lastništvo vozila preide na stranko.

12. Kako pa je z zavarovanjem vozila, ki ga stranka kupi s financiranjem 1%?

Vozilo mora imeti ves čas financiranja sklenjeno obvezno in kasko zavarovanje. Priporočamo sklenitev SEAT zavarovanja, ki vključuje permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, podružnica v Sloveniji, permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnica Sava, 33% popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje z nižjo odbitno franšizo kaska 90 evrov za vozila z maloprodajno ceno do 20 tisoč evrov* (z DDV) oziroma 150 evrov za vozila z maloprodajno ceno nad 20 tisoč evrov* (z DDV) za popravila v mreži SEAT (popravila pri nepooblaščenih servisih, totalna škoda in tatvina: 300 evrov).

*Upošteva se prodajna cena na fakturi s popustom. Velja za vozila SEAT, financirana preko Porsche Finance Group Slovenia. Konkurenčna premija je fiksna ob upoštevanju indeksacije rasti cen (inflacija), škodno dogajanje nima vpliva na premijo.

13. Kaj zagotavljate kupcu ob nakupu vozila s financiranjem 1%?

Stranka je na podlagi amortizacijskega načrta vedno seznanjena s preostankom dolga in možnostjo predčasnega odplačila. Na spletnem portalu Moj Porsche Leasing stranki v vsakem trenutku omogočamo vpogled v stanje finančnega leasinga. Po plačilu vseh obveznosti in po ureditvi prenosa lastništva v registru motornih vozil stranka pridobi lastništvo vozila.

Poleg tega je stranka deležna ugodnosti kartice zvestobe SEAT Group Card. Katere ugodnosti ta prinaša, si lahko preberete tukaj.

14. Kje uredim vse potrebno glede financiranja?

Vse lahko uredite pri pooblaščenih prodajalcih znamke SEAT po vsej državi.

15. Katere dokumente in dokazila potrebujem?

Fizična oseba potrebuje izpolnjen obrazec »Informacije o stranki«, potrdilo delodajalca o plači, odstopno izjavo, upravno izplačilno prepoved na plačo, zadnje tri plačilne liste (original ali kopije z originalnim žigom in podpisom delodajalca), izjavo v smislu 61. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja, kopijo osebnega dokumenta (zastopnika ali uradne pooblaščene osebe pri družbah) in kopijo vozniškega dovoljenja. Obrazci so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih znamke SEAT.

Upokojenci namesto plačilnih listov dostavijo dokazilo ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece, kmetovalci pa potrdilo o plačanih davkih ter pogodbo o kooperacijah in drugih prihodkih ter dokazilo o zbirnem prometu prek TRR za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva za zadnjih 6 mesecev).

Samostojni podjetniki morajo ob sklenitvi pogodbe dostaviti izpolnjen obrazec »Informacije o stranki: družbi/s.p.«, izjavo v smislu 61. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja, potrdilo o plačanih davkih, kopiji osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja, pooblastilo za izpolnitev menic, štiri podpisane in žigosane bianco menice (podpis in žig pri trasantu) ter dokazilo o zbirnem prometu na transakcijskem računu za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva).

Izpolnjen obrazec »Informacije o stranki: družbi/s.p.« in izjavo v smislu 61. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja za sklenitev posla potrebujejo tudi podjetja. Obrazcu morajo dodati še kopijo osebnega dokumenta zastopnika ali uradne pooblaščene osebe, pooblastilo za izpolnitev menic ter štiri podpisane in žigosane bianko menice. Nujen je tudi aktualen BON-2 (informacija o tekoči plačilni sposobnosti), ki ne sme biti starejši od meseca dni. BON-2 izda AJPES.

16. Ali lahko predčasno prekinem financiranje in poplačam vozilo ter kakšni so stroški, povezani s tem?

Lahko, in sicer na podlagi izdanega informativnega obračuna pogodbe, kjer so vsi potrebni podatki in navodila za postopek odplačila ter zaključka pogodbe. Informativni obračun se lahko izda le pogodbenim strankam v pisni obliki. Dobite ga lahko tako, da:
1. si obračun, če imate to možnost, pripravite sami na spletnem portalu Moj Porsche Leasing ali Moj Porsche Kredit.
2. za informativni obračun za vse leasing pogodbe zaprosite na elektronskem naslovu koncni.obracuni(kwfat)porsche(kwfdot)si.

Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. lahko v primeru predčasnega poplačila stranki, ki ni potrošnik v smislu določil ZPotK- 2, zaračuna pripravo končnega obračuna v višini stroškov odobritve leasinga, ki so bili zaračunani ob sklenitvi pogodbe.