Ukrep za krepitev zaupanja

1. Kaj je ukrep za krepitev zaupanja znamke SEAT?

Znamka SEAT z ukrepom za krepitev zaupanja obvešča svoje stranke, da bo obravnavala vse pritožbe, ki nastanejo zaradi izvajanja servisnega ukrepa na vozilih z dizelskimi motorji tipa EA189 in ki so povezane z nekaterimi deli motorja in sistema za nadzor izpušnih plinov. Ukrep za krepitev zaupanja bo veljal 24 mesecev od izvedbe servisnega ukrepa na vozilu in le za vozila, ki imajo ob izvedbi navedenega ukrepa manj kot 250.000 prevoženih kilometrov (odvisno od tega, kaj nastopi prej).

Znamka SEAT od nekdaj trdi, da izvajanje tehničnega ukrepa nima negativnega učinka na vrednosti porabe goriva in emisij CO2, zmogljivost motorja, navor, emisije hrupa ali vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Vse vrednosti, pomembne za homologacijo vozila, bodo ostale veljavne. Regulativni organi so izrecno potrdili, da so regulativne zahteve izpolnjene. Enako velja tudi za zahteve glede vzdržljivosti sistemov za nadzor izpušnih plinov. Ukrepi za krepitev zaupanja na to ne vplivajo.

SEAT z ukrepom za krepitev zaupanja jasno sporoča, da posodobitev nima negativnih učinkov na vzdržljivost vozila. Ta ukrep je namenjen krepitvi zaupanja strank v servisni ukrep in povečanju števila strank, ki se odločijo za posodobitev.

Vsi pooblaščeni servisni partnerji za zadevno znamko vozil bodo strankam lahko kmalu zagotovili podrobne informacije o pogojih in obsegu ukrepa za krepitev zaupanja.

 

2. Katere znamke nudijo ukrep za krepitev zaupanja in za katere modele velja?

Ukrep za krepitev zaupanja se uporablja za vse modele Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila z vgrajenimi dizelskimi motorji EA189, pri katerih je bil izveden servisni ukrep.

 

3. Komu je namenjen ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja bo ponujen vsem strankam znamke SEAT, katerih vozila so opremljena z dizelskim motorjem tipa EA189 in izvedejo servisni ukrep 23S1 v okviru zadeve, povezane z izpušnimi plini iz dizelskih motorjev. Velja le za vozila, ki imajo ob izvedbi ukrepa za krepitev zaupanja manj kot 250.000 prevoženih kilometrov. Stranke so do njega upravičene, če lahko predložijo dokazilo o vseh opravljenih servisih in vzdrževalnih delih, ki jih priporoča proizvajalec (kar pomeni, da ukrep velja za vozila, pri katerih so bili opravljeni vsi redni servisi v skladu z navodili proizvajalca).

Ukrep za krepitev zaupanja lahko izkoristijo tudi vse stranke z upravičenimi vozili, pri katerih je bil servisni ukrep že izveden, in sicer po njegovi izvedbi (če so izpolnjene vse druge zahteve za ukrep za krepitev zaupanja). Ukrep za krepitev zaupanja je povezan z identifikacijsko številko vozila in ga lahko izkoristi novi lastnik, če je vozilo prodano v 24-mesečnem obdobju, ki ga zajemajo merila za veljavnost ukrepa.

Ukrep za krepitev zaupanja velja po vsem svetu, razen v Združenih državah Amerike, Kanadi in Južni Koreji, kjer veljajo drugi predpisi.

 

4. Katere komponente zajema ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja zajema skupno 11 komponent sistema povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor temperature, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, vbrizgalni ventili (injektor), visokotlačno črpalko, razdelilni vod goriva, tlačno regulacijski ventil, senzor tlaka in visokotlačne cevi.

Ukrep za krepitev zaupanja ne vpliva na stališče družbe SEAT, da servisni ukrepi nimajo negativnih učinkov na vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Regulativni organi so potrdili, da tehnični ukrepi izpolnjujejo vse pravne zahteve in da nimajo škodljivega učinka na vrednosti porabe goriva in emisij CO2, zmogljivost motorja, navor ali emisije hrupa.

 

5. Kakšni so pogoji za ukrep za krepitev zaupanja?

Poleg zgoraj navedenih veljajo naslednji pogoji:

(1) Ukrep za krepitev zaupanja
• se lahko izvede, oceni in izkoristi le pri pooblaščenem servisnem partnerju
• velja za pritožbe, povezane le z uporabljenimi materiali in opravljenim delom na naslednjih sestavnih delih povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer z lambda sondo, senzorjem temperature, preklopnim ventilom povratnega voda izpušnih plinov, ventilom povratnega voda izpušnih plinov, senzorjem tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, vbrizgalnimi ventili (injektorji), visokotlačno črpalko, razdelilnim vodom goriva, tlačno regulacijskim ventilom, senzorjem tlaka in visokotlačnimi cevmi,
• ne zajema nadomestnih vozil, dodatnih denarnih izdatkov, poškodb itd.,

(2) če je bilo
• zadevno vozilo EA189 del servisnega ukrepa 23S1,
• vozilo pravilno servisirano v skladu s časovnimi načrti servisiranja, posodobitvami in vpoklici, kot to zahteva znamka SEAT,

(3) in v nobenem od naslednjih primerov:
• v primerih naravne obrabe, tj. poškodb vozila zaradi obrabe,
• če je lastnik ali nepooblaščeni serviser nepravilno popravil ali servisiral vozilo ali neustrezno skrbel zanj (npr. z uporabo neoriginalnih delov),
• če navodila za delovanje vozila, ravnanje z njim in skrb zanj, kot so opisana v navodilih za uporabo, niso bila upoštevana,
• če je bilo vozilo poškodovano v situacijah, ki jih je povzročila tretja oseba, ali zaradi zunanjih vplivov, kot so nesreča, nevihta/toča, poplava itd., ki so povzročili omenjene težave,
• v primeru kakršne koli pritožbe glede filtra trdnih delcev, ki je posledica zasičenosti s pepelom,
• če so bili v vozilo nepooblaščeno vgrajeni deli ali pa je bilo vozilo spremenjeno na nepooblaščeni način, na primer s tuningom (chip-tuning),
• če se vozilo ni uporabljajo za svoj namen in se je na primer uporabljalo za avtomobilska tekmovanja ali pa je bilo preobremenjeno,
• če imetnik vozila ni vložil pritožbe v razumnem času,
• če imetnik vozila znamki SEAT ni omogočil obravnavo težave v razumnem času.

 

6. Velja ukrep za krepitev zaupanja tudi v primeru, da je bil na mojem vozilu servisni ukrepa že izveden?

Da. Ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za nazaj za vsa vozila, pri katerih je bil servisni ukrep že izveden, in sicer od dneva izvedbe servisnega ukrepa naprej (v primeru, da so izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji za ukrep za krepitev zaupanja).

V primeru, da so za storitve v povezavi s servisnim ukrepom nastali stroški, bo znamka SEAT preverila, ali so pogoji za ukrep za krepitev zaupanja pri vas izpolnjeni in ali bo znamka SEAT te stroške prevzela. Zahtevke za povračilo stroškov je potrebno pri pooblaščenem servisnem partnerju znamke SEAT vložiti do 31. decembra 2017 v tisti državi, v kateri so ti stroški nastali.

Spletna stran SEAT za zagotavljanje nemotene in izboljšane uporabniške izkušnje uporablja piškotke. Z nadaljnjim obiskom in uporabo spletne strani soglašate z našo politiko piškotkov.
V redu