Tukaj smo, da vam pomagamo.

Naša prednostna naloga je posodobitev vozil vseh SEAT kupcev

Skrb za stranke je naša prednostna naloga. Zato zadnjih nekaj mesecev delamo brez predaha, da bi našli tehnično rešitev za vozila znamke SEAT z dizelskim motorjem tipa EA189, ki so bila zajeta v problematiko NOx. Z veseljem vas obveščamo, da smo zdaj našli rešitev za vsa zadevna vozila. Vabimo vas, da se s SEAT uradnim klicnim centrom dogovorite za izvedbo posodobitve programske opreme, ki bo za vas popolnoma brezplačna.

Poleg tega bi radi tudi poudarili, da se ta problematika ne nanaša na nova vozila znamke SEAT, ki so opremljena z motorji EU6. V nobeno vozilo, ki ga trenutno proizvaja SEAT, se ne vgrajujejo motorji tipa EA189. Prepričani ste lahko, da so vsa vozila znamke SEAT skladna z najvišjimi tehničnimi in varnostnimi standardi.

Uporabne informacije o TDI motorjih

Vse relevantne informacije lahko najdete v pripravljenem videoposnetku.

Preverite svoje vozilo na preprost način

Na preprost način lahko ugotovite, ali je vaše vozilo treba posodobiti. V priročni gradnik vnesite številko šasije (VIN) in izvedeli boste, ali je potrebna posodobitev.

Tako najdete

Identifikacijsko številko vozila (VIN)

SEAT FIN Nummer Beispielabbildung
Kaj je moja številka šasije (VIN)?

Vaša številka šasije (VIN) je niz 17 črk in številk in je enolična za vaše vozilo. Povedala vam bo, ali je na vašem vozilu potrebna posodobitev.

Abbildung mit Position der SEAT FIN Nummer
Kje najdem svojo številko šasije (VIN)?

Najlažje jo boste našli, če stojite zunaj vozila na voznikovi strani in skozi steklo gledate proti volanu. Številka je vgravirana ob robu vetrobranskega stekla.

Icon Zulassungsschein
Kje še lahko najdem svojo številko šasije (VIN)?

Številka šasije je vpisana tudi pod točko E v vašem prometnem dovoljenju. To je identifikacijski podatek vozila.

SEAT FIN Nummer Beispielabbildung
Kaj je moja številka šasije (VIN)?

Vaša številka šasije (VIN) je niz 17 črk in številk in je enolična za vaše vozilo. Povedala vam bo, ali je na vašem vozilu potrebna posodobitev.

SEAT FIN Nummer Beispielabbildung
Kaj je moja številka šasije (VIN)?

Vaša številka šasije (VIN) je niz 17 črk in številk in je enolična za vaše vozilo. Povedala vam bo, ali je na vašem vozilu potrebna posodobitev.

Abbildung mit Position der SEAT FIN Nummer
Kje najdem svojo številko šasije (VIN)?

Najlažje jo boste našli, če stojite zunaj vozila na voznikovi strani in skozi steklo gledate proti volanu. Številka je vgravirana ob robu vetrobranskega stekla.

Icon Zulassungsschein
Kje še lahko najdem svojo številko šasije (VIN)?

Številka šasije je vpisana tudi pod točko E v vašem prometnem dovoljenju. To je identifikacijski podatek vozila.

Krepitev zaupanja V&O
Kaj ukrep za krepitev zaupanja nudi strankam?

Družba SEAT z ukrepom za krepitev zaupanja svojim kupcem sporoča, da bo preučila vse morebitne pritožbe, ki bi nastale zaradi izvajanja servisnega ukrepa za vozila z dizelskim motorjem tipa EA189 in ki se nanašajo na določene dele motorja in sistem za obdelavo izpušnih plinov. Ukrep za krepitev zaupanja zajema skupno 11 komponent sistema povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor za temperaturo, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, injektor, visokotlačno črpalko, skupni vod goriva, ventil za nadzor tlaka, senzor za tlak in visokotlačne cevi. Ukrep za krepitev zaupanja velja za obdobje 24 mesecev od izvedbe tehničnega ukrepa v vozilu in samo za vozila z manj kot 250.000 prevoženimi kilometri v času izvajanja ukrepa za krepitev zaupanja (kar nastopi prej). Ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za vse stranke, ki so svoja zadevna vozila že posodobile s servisnim ukrepom.

Družba SEAT z ukrepom za krepitev zaupanja daje jasen signal, da servisni ukrepi nimajo negativnega vpliva na vzdržljivost vozila in sistem za obdelavo izpušnih plinov. Regulativni organi so izrecno potrdili, da so regulativne zahteve izpolnjene in da izvajanje tehničnega ukrepa nima škodljivega vpliva na podatke o porabi goriva, vrednosti emisij CO2, na moč motorja, navor, emisije hrupa ali vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Ta ukrep je namenjen krepitvi zaupanja kupcev v tehnični ukrep in spodbujanju kupcev k posodobitvi svojih avtomobilov. Podrobne informacije o pogojih ukrepa za krepitev zaupanja so na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih in servisnih partnerjih posamezne znamke ter na spletu. Stranke se na kontaktni center seveda lahko obrnejo tudi preko pošte, e-pošte ali po telefonu.

Kaj je ukrep za krepitev zaupanja znamke SEAT?

Znamka SEAT z ukrepom za krepitev zaupanja obvešča svoje stranke, da bo obravnavala vse pritožbe, ki nastanejo zaradi izvajanja servisnega ukrepa na vozilih z dizelskimi motorji tipa EA189 in ki so povezane z nekaterimi deli motorja in sistema za nadzor izpušnih plinov. Ukrep za krepitev zaupanja bo veljal 24 mesecev od izvedbe servisnega ukrepa na vozilu in le za vozila, ki imajo ob izvedbi navedenega ukrepa manj kot 250.000 prevoženih kilometrov (odvisno od tega, kaj nastopi prej).

Znamka SEAT od nekdaj trdi, da izvajanje tehničnega ukrepa nima negativnega učinka na vrednosti porabe goriva in emisij CO2, zmogljivost motorja, navor, emisije hrupa ali vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Vse vrednosti, pomembne za homologacijo vozila, bodo ostale veljavne. Regulativni organi so izrecno potrdili, da so regulativne zahteve izpolnjene. Enako velja tudi za zahteve glede vzdržljivosti sistemov za nadzor izpušnih plinov. Ukrepi za krepitev zaupanja na to ne vplivajo.

SEAT z ukrepom za krepitev zaupanja jasno sporoča, da posodobitev nima negativnih učinkov na vzdržljivost vozila. Ta ukrep je namenjen krepitvi zaupanja strank v servisni ukrep in povečanju števila strank, ki se odločijo za posodobitev.

Vsi pooblaščeni servisni partnerji za zadevno znamko vozil bodo strankam lahko kmalu zagotovili podrobne informacije o pogojih in obsegu ukrepa za krepitev zaupanja.

Katere znamke nudijo ukrep za krepitev zaupanja in za katere modele velja?

Ukrep za krepitev zaupanja se uporablja za vse modele Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila z vgrajenimi dizelskimi motorji EA189, pri katerih je bil izveden servisni ukrep.

Komu je namenjen ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja bo ponujen vsem strankam znamke SEAT, katerih vozila so opremljena z dizelskim motorjem tipa EA189 in izvedejo servisni ukrep 23S1 v okviru zadeve, povezane z izpušnimi plini iz dizelskih motorjev. Velja le za vozila, ki imajo ob izvedbi ukrepa za krepitev zaupanja manj kot 250.000 prevoženih kilometrov. Stranke so do njega upravičene, če lahko predložijo dokazilo o vseh opravljenih servisih in vzdrževalnih delih, ki jih priporoča proizvajalec (kar pomeni, da ukrep velja za vozila, pri katerih so bili opravljeni vsi redni servisi v skladu z navodili proizvajalca).

Ukrep za krepitev zaupanja lahko izkoristijo tudi vse stranke z upravičenimi vozili, pri katerih je bil servisni ukrep že izveden, in sicer po njegovi izvedbi (če so izpolnjene vse druge zahteve za ukrep za krepitev zaupanja). Ukrep za krepitev zaupanja je povezan z identifikacijsko številko vozila in ga lahko izkoristi novi lastnik, če je vozilo prodano v 24-mesečnem obdobju, ki ga zajemajo merila za veljavnost ukrepa.

Ukrep za krepitev zaupanja velja po vsem svetu, razen v Združenih državah Amerike, Kanadi in Južni Koreji, kjer veljajo drugi predpisi.

Katere komponente zajema ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja zajema skupno 11 komponent sistema povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor temperature, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, vbrizgalni ventili (injektor), visokotlačno črpalko, razdelilni vod goriva, tlačno regulacijski ventil, senzor tlaka in visokotlačne cevi.

Ukrep za krepitev zaupanja ne vpliva na stališče družbe SEAT, da servisni ukrepi nimajo negativnih učinkov na vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Regulativni organi so potrdili, da tehnični ukrepi izpolnjujejo vse pravne zahteve in da nimajo škodljivega učinka na vrednosti porabe goriva in emisij CO2, zmogljivost motorja, navor ali emisije hrupa.

Kakšni so pogoji za ukrep za krepitev zaupanja?

Poleg zgoraj navedenih veljajo naslednji pogoji:

(1) Ukrep za krepitev zaupanja • se lahko izvede, oceni in izkoristi le pri pooblaščenem servisnem partnerju • velja za pritožbe, povezane le z uporabljenimi materiali in opravljenim delom na naslednjih sestavnih delih povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer z lambda sondo, senzorjem temperature, preklopnim ventilom povratnega voda izpušnih plinov, ventilom povratnega voda izpušnih plinov, senzorjem tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, vbrizgalnimi ventili (injektorji), visokotlačno črpalko, razdelilnim vodom goriva, tlačno regulacijskim ventilom, senzorjem tlaka in visokotlačnimi cevmi, • ne zajema nadomestnih vozil, dodatnih denarnih izdatkov, poškodb itd.,

(2) če je bilo • zadevno vozilo EA189 del servisnega ukrepa 23S1, • vozilo pravilno servisirano v skladu s časovnimi načrti servisiranja, posodobitvami in vpoklici, kot to zahteva znamka SEAT,

(3) in v nobenem od naslednjih primerov: • v primerih naravne obrabe, tj. poškodb vozila zaradi obrabe, • če je lastnik ali nepooblaščeni serviser nepravilno popravil ali servisiral vozilo ali neustrezno skrbel zanj (npr. z uporabo neoriginalnih delov), • če navodila za delovanje vozila, ravnanje z njim in skrb zanj, kot so opisana v navodilih za uporabo, niso bila upoštevana, • če je bilo vozilo poškodovano v situacijah, ki jih je povzročila tretja oseba, ali zaradi zunanjih vplivov, kot so nesreča, nevihta/toča, poplava itd., ki so povzročili omenjene težave, • v primeru kakršne koli pritožbe glede filtra trdnih delcev, ki je posledica zasičenosti s pepelom, • če so bili v vozilo nepooblaščeno vgrajeni deli ali pa je bilo vozilo spremenjeno na nepooblaščeni način, na primer s tuningom (chip-tuning), • če se vozilo ni uporabljajo za svoj namen in se je na primer uporabljalo za avtomobilska tekmovanja ali pa je bilo preobremenjeno, • če imetnik vozila ni vložil pritožbe v razumnem času, • če imetnik vozila znamki SEAT ni omogočil obravnavo težave v razumnem času.

Velja ukrep za krepitev zaupanja tudi v primeru, da je bil na mojem vozilu servisni ukrepa že izveden?

Da. Ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za nazaj za vsa vozila, pri katerih je bil servisni ukrep že izveden, in sicer od dneva izvedbe servisnega ukrepa naprej (v primeru, da so izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji za ukrep za krepitev zaupanja).

V primeru, da so za storitve v povezavi s servisnim ukrepom nastali stroški, bo znamka SEAT preverila, ali so pogoji za ukrep za krepitev zaupanja pri vas izpolnjeni in ali bo znamka SEAT te stroške prevzela. Zahtevke za povračilo stroškov je potrebno pri pooblaščenem servisnem partnerju znamke SEAT vložiti do 31. decembra 2017 v tisti državi, v kateri so ti stroški nastali.

Dizelski motorji V&O
Ali so prizadeta vozila znamke SEAT? Če da, koliko?

Od okrog 11 milijonov vozil, ki so opremljena s prizadetim dizelskim motorjem (EA189), je glede na podatke družbe Volkswagen AG 700.000 vozil znamke SEAT. Teh 700.000 vozil je razpršenih po trgovski mreži SEAT po vsem svetu.

Kako lahko izvem, če je moje vozilo med njimi?

Na tej spletni strani lahko na podlagi številke šasije (identifikacijske številke vozila, kratko VIN) takoj preverite, ali je vaš SEAT med njimi. Ali pa se obrnite neposredno na naš center za storitve s strankami na: [email protected]

Kje najdem številko šasije vozila?

Številka šasije, kratko VIN, je enkratna 17-mestna kombinacija številk in črk. Najdete jo v prometnem dovoljenju in tudi na vozilu.

Kaj moram narediti, če je moje vozilo prizadeto?

Kar najhitreje bomo stopili v stik z vami. Trenutno Volkswagen AG s svojimi razvojnimi oddelki pripravlja ustrezne tehnične ukrepe, ki so morebiti potrebni.

Kateri motorji točno so prizadeti?

Prizadeta vozila so opremljena z motorji serije EA 189. To se nanaša na tri- in štirivaljne dizelske motorje 1.2, 1.6 in 2.0.

Ali so prizadeta vozila SEAT tehnično varna in pripravljena na vožnjo?

Potrjujemo, da so vsa prizadeta vozila stoodstotno varna in primerna za ceste. Preiskava se izključno nanaša na izpuste škodljivih plinov motorja.

Zakaj moje vozilo potrebuje servisni ukrep?

V krmiljenju motorja pri vozilih z zadevnimi motorji se uporablja programska oprema, ki prepozna način vožnje pri testu. V odvisnosti od prepoznavanja načina vožnje kmiljenje motorja preklopi delovanje na dva različna modusa: modus 1 z optimalnimi emisijami NOx za testne pogoje ali modus 2 za optimalne vrednosti delcev v cestnem prometu.

Kaj moram storiti, če sumim, da je moje vozilo opremljeno s prizadetim motorjem?

Če so potrebni servisni ukrepi, bodo lastniki vozil pisno pozvani, da se ustrezni tehnični ukrepi izvedejo pri certificiranem servisnem centru. Volkswagen AG zagotavlja, da pri tem ne bodo nastali nobeni stroški. Razen tega je trenutno v razvoju orodje, s katerim boste lahko sami preverili, ali je vaše vozilo prizadeto ali ne.

Ali bodo pri tem nastali stroški?

Če bodo potrebni ukrepi, Volkswagen AG prevzema polno odgovornost in vse stroške.

Kupil sem novo vozilo, ki še ni bilo dobavljeno. Ali je moje vozilo prizadeto?

Vsa nova vozila SEAT v Evropski uniji, ki so opremljena z motorji emisijskega razreda 6, brez izjeme izpolnjujejo zakonske predpise. Pri tem ne moremo zagotoviti, da vsa vozila SEAT, ki so opremljena z dizelskimi motorji EA 189, ustrezajo veljavnim tržnim predpisom. Sprejeli smo odločitev, da prodajo in dobavo prizadetih vozil začasno ustavimo. Kot previdnostni ukrep, skladno z merodajnimi (španskimi) določili.

Ali moram svoje vozilo pripeljati na servisni pregled?

Ne. Vsi motorji so varni in primerni za promet.

Ali so prizadeti vsi motorji Euro 6?

Ne, vsa nova vozila SEAT v Evropski uniji, ki so opremljena z motorji emisijskega razreda 6, brez izjeme izpolnjujejo zakonske predpise.

Ali so vozila SEAT s prizadetimi dizelskimi motorji (EA 189 EU5) v prodaji?

Da ste lahko brez skrbi, smo se odločili, da prodajo in dobavo vseh novih vozil SEAT, ki so opremljena s tovrstnimi motorji, kot previdnostni ukrep začasno ustavimo. Poleg tega ta motor pri novih vozilih ni več uporabljen.

Kateri modeli SEAT so prizadeti?

Prizadeti so naslednji modeli: SEAT Ibiza IV, Leon II, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo III, Toledo, Exeo, Exeo ST in Alhambra.

Kdaj se začne akcija vpoklica in kako bom obveščen(a)?

SEAT je z marcem 2016 začel z akcijo vpoklica vozil z dizelskimi motorji EA189. Zaradi odstopanja vrednosti dušikovih oksidov (NOx) bodo vsa prizadeta vozila naknadno obdelana. SEAT Slovenija je prizadete stranke o tem obvestil že v oktobru 2015. V naslednjem koraku bodo stranke prejele nov dopis, v katerem jih bomo neposredno pozvali, da se dogovorijo za točen termin s pooblaščenim servisom SEAT. Ta informacija bo se izvajala po stopnjah in glede na model čez celotno leto 2016. Za vse prizadete stranke bodo vsa potrebna popravila seveda izvedena brezplačno.

Kaj naj stori stranka, ki kupuje rabljeno vozilo, ki še nima posodobljene programske opreme?

Kontaktirajte vašega pooblaščenega servisnega partnerja SEAT.

Kako bodo v prvi stopnji kontaktirane stranke z vozili, ki jih ukrep zadeva?

Kontaktirajte vašega pooblaščenega servisnega partnerja SEAT.

Ali se ukrep nanaša na njegovo vozilo, v sodelovanju s kontaktnim centrom ustrezne blagovne znamke skupine Volkswagen odloči pooblaščen servisni partner na podlagi informacij, ki mu jih posreduje stranka.

Sem lastnik zadevnega vozila in živim v EU28. Odločil sem se, da se ne bom odzval na vpoklic. Kaj se zgodi, če se trajno preselim v državo, v kateri je vpoklic zakonsko obvezen, in želim vozilo vzeti s seboj?

Vozilo morate registrirati v tej državi. Običajno vas bodo upravni organi obvestili, da morate servisni ukrep izvesti v določenem času (12 mesecev). Kontaktirajte partnerja znamke SEAT v vaši novi domovini.

Na koga naj se obrnem, če se pri mojem vozilu po izvedbi servisnega ukrepa pojavijo težave?

Prizadete stranke so lahko prepričane, da se servisni ukrepi izvajajo uspešno in da se zaradi njih ne bodo poslabšali poraba goriva, emisije CO2, moč motorja in največji navor ter emisije hrupa. To je bil ključni pogoj za odobritev ukrepov s strani pristojnih regulacijskih organov.

Če boste kljub temu zaznali težave, se obrnite na najbližjega servisnega partnerja znamke SEAT ali pokličite na telefonsko številko 080 88 46, na kateri smo vam na voljo za vprašanja s področja dizelske tematike.

Ali bom po izvedbi servisnega ukrepa s strani servisnega partnerja znamke SEAT prejel ustrezno potrdilo? Kaj lahko storim, če potrdilo izgubim?

Da, po izvedbi servisnega ukrepa boste s strani servisnega partnerja znamke SEAT prejeli potrdilo. Če boste potrdilo izgubili ali če ga ne boste prejeli, se obrnite na izbranega servisnega partnerja znamke SEAT.

Sem lastnik vozila, za katerega je predviden servisni ukrep, in prihajam iz države, v kateri pristojni organi niso zakonsko odredili vpoklica. Odločil sem se, da se ne bom odzval na vpoklic. Ali se lahko s svojim vozilom kljub temu krajše časovno obdobje vozim po državi, v kateri je servisni ukrep predmet zakonsko odrejenega vpoklica (kot to npr. velja v Nemčiji)?

O tem, kdaj bodo na posameznem prizadetem vozilu izvedeni servisni ukrepi, odloča vsaka stranka sama. Vsekakor pa je treba upoštevati, da v državah, v katerih so pristojni organi odredili vpoklic in so stranke dolžne pripeljati vozilo na servis, ti organi lahko uvedejo tudi sankcije, če se servisni ukrepi pri prizadetem vozilu ne izvedejo v določenem roku. Vendar v vašem primeru velja, da v državah z zakonsko odrejenim vpoklicem smete uporabljati svoje vozilo krajše časovno obdobje (npr. med dopustom ali med potovanjem v drugo državo).

V primeru kakršnih koli vprašanj glede dizelskega motorja EA189 smo vam na voljo v kontaktnem centru Porsche Slovenija na brezplačni telefonski številki 080 88 46, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 8h do 16h.