Okoljske informacije.

Promet močno onesnažuje zrak

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov (NOx). Promet je tudi vir rakotvornega benzena in benzo(a)pirena (BaP). Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnažen zrak povzroča ali poslabšuje obolenja dihal, srčno-žilne bolezni, raka, ob enem pa negativno vpliva tudi na blaginjo gozdov, razjeda materiale, povzroča kislost tal in vode ter zmanjšuje donose pridelkov.

Vpliv na podnebne spremembe

Kot voznik avtomobila lahko zmanjšate vpliv na podnebne spremembe, prispevate k boljši kakovosti zraka ter obenem prihranite denar z nakupom okolju prijaznejšega avtomobila.  Nasvete o varčni vožnji najdete v Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka.

/ Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka --> PRENESITE

/ Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v Republiki Sloveniji, s podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka --> PRENESITE

/ Seznam 10 najvarčnejših modelov novih osebnih avtomobilov, ki so v tekočem letu naprodaj na ozemlju Republike Slovenije --> PRENESITE

/ Tabela okoljskih informacij vseh SEAT modelov --> PRENESITE

/ Izjava o izrabljenih in odsluženih vozilih --> PRENESITE