Kakovostna načela znamke SEAT

"Mi smo SEAT, smo perfekcionisti zaradi strasti".

SEAT je dinamična in mladostna znamka. Razvijamo in izdelujemo zanesljiva in tudi izjemna vozila. Pomemben cilj naše ekipe je, da stranke navdušujemo in da presegamo njihova pričakovanja. Vsa področja podjetja so dosledno naravnana na te strateške cilje.

Naša glavna želja ni le dobava vozil, ki so boljše kakovosti kot tista konkurentov, ko gre za zanesljivost in ohranjanje vrednosti, temveč tudi preseči pričakovanja zunanjih ter internih strank v tržnih segmentih, v katerih smo dejavni.

Učinkovitost procesa zagotavlja doseganje ciljev in optimalno izrabo virov.

S šolanji in izmenjavo znanja zagotavljamo stalen nadaljnji razvoj celotne ekipe.

Izpolnjevanje naše ekološke in družbene zaveze je predpogoj za pridobitev zaupanja, za krepitev naše verodostojnosti in za izboljševanje naše zunanje podobe stranke. Naša kooperativna razmerja z dobavitelji, trgovci, delničarji in drugimi podjetji tvorijo osnovo za stabilno in dobičkonosno poslovanje za vse naše interesne skupine.

Vsi zaposleni na vseh ravneh hierarhije mislijo in delujejo znotraj določil ustaljenih procesov ter v okviru svojih pristojnosti pripomorejo k uresničitvi ciljev podjetja. Od tekmecev se razlikujemo po inovativnih, učinkovitih in enostavnih rešitvah mobilnosti, ki nam zagotavljajo ekskluzivni položaj v avtomobilski industriji.