SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive
SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive
SEAT Produktionsgebäude aus der Vogelperspektive

Pravno obvestilo

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.

generalni uvoznik za vozila znamk Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT in Volkswagen GV v Sloveniji

Bravničarjeva 5 1000 Ljubljana Tel: +386 (0)1 58 25 100 E-Mail: [email protected]

Pogoji uporabe spletne strani znamke SEAT Z dostopanjem in uporabo spletne strani SEAT ste obvezani upoštevati tu navedene pogoje brez pridržkov ali omejitev. Vsak vaš dostop do spletne strani SEAT je predmet spoštovanja teh pogojev in vseh veljavnih zakonov. Copyright ©PORSCHE SLOVENIJA , d.o.o. Vsebina Spletna stran SEAT vsebuje informacije v zvezi s produkti SEAT in promocijskimi programi SEAT. Produkti SEAT, opisani na tej spletni strani, so naprodaj izključno v Evropi in to izključno pri pooblaščenih SEAT-ovih serviserjih oziroma prodajalcih. Promocijski programi, opisani na tej spletni strani, pa se izvajajo le v državah, ki so v okviru posameznega promocijskega programa tudi izrecno navedene. Vse informacije na tej spletni strani so izključno informativne narave. Te spletne strani zatorej ne uporabljajte kot nadomestni vir za informacije, ki vam jih lahko posredujejo pooblaščeni SEAT-ovi prodajalci ali serviserji. Informacije, navedene na tej spletni strani, niso pravno zavezujoče in ne predstavljajo prodajne ponudbe. Čeprav si podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti točnost vseh informacij, navedenih na tej spletni strani, pa popolne točnosti le-teh ni mogoče zagotoviti, zato podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki jih le-ta obsega, so vam na razpolago po sistemu »kakršne so«, brez kakršnegakoli jamstva, ne eksplicitno ne implicitno izraženega. Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, opremo, specifikacije in razpoložljivost izdelkov. Cene produktov SEAT Vse cene, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe za produkte SEAT ter za pooblaščene SEAT-ove prodajalce in serviserje niso obvezujoče. Nakup kateregakoli produkta SEAT je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb. Politika upravljanja s spletnimi piškotki

Vse o piškotkih si lahko preberete v Smernicah za piškotke. Uporaba konfiguratorja vozil Konfigurator vozil je orodje za pomoč uporabnikom ter promocijo produktov SEAT. Informacije, ki jih posreduje konfigurator vozil, so izključno informativne narave. Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost podob ali navedb o produktih SEAT, ki jih poda konfigurator vozil, v primerjavi s podobami ali navedbami o dejanskih produktih SEAT. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni konfigurator vozil. Osebni podatki/uporabniški podatki O varovanju osebnih podatkov si preberite v Izjavi o varstvu podatkov.  Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za vašo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., razen za namene pregledovanja. Omejitev uporabe slik z uradnih SEAT-ovih spletnih strani Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s SEAT-ove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju SEAT-ove spletne strani na elektronski naslov [email protected]. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj: - spletna stran je neprofitna; - spletna stran znamko SEAT in produkte SEAT prikazuje v pozitivni podobi; - spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva; - uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.); - dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo produkte SEAT. Reprodukcija oblike in videza te SEAT-ove spletne strani ni dovoljena; - število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani; - lastnik avtorskih pravic je naveden kot »Copyright © PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.«; - vir slike je opremljen s povezavo na SEAT-ovo spletno stran; - z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s SEAT-ove spletne strani na spletno stran posameznika oz. organizacije. Blagovne znamke Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani so last podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana. Hiperpovezave SEAT-ova spletna stran lahko vsebuje nadbesedilne povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih nadbesedilnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s SEAT-ove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe SEAT-ove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko SEAT-ove spletne strani. Posodabljanje pogojev uporabe Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico, da pogoje uporabe spletnih strani spremeni kadarkoli, ko se za to pojavi poslovna potreba, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran. Prejeti komentarji S posredovanjem kakršnihkoli komentarjev o tej SEAT-ovi spletni strani se strinjate, da si PORSCHE SLOVENIJA d.o.o. pridržuje pravico prejeta mnenja in komentarje po lastni presoji spremeniti, brezplačno objaviti ali sploh ne objaviti na tej SEAT-ovi spletni strani. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsebino sporočil, objavljenih na tej spletni strani. Izvensodno reševanje potrošniških sporov Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL