Zavezani učinkovitosti

WLTP - nov standard.

Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila WLTP meri porabo goriva in emisije CO2.

Ozadje

Pravna podlaga.

EU je določila časovni okvir, v katerem je treba izvesti vse pravne in tehnične spremembe. Za začetek omenjenih sprememb se je začela prva faza (1st Act) preizkusnega postopka WLTP.

Naslednji korak za konsolidacijo standarda WLTP v Evropi je zdaj izvedba druge faze (WLTP 2nd Act), ki spreminja Direktivo 2007/46/ES in Uredbo (EU) 2017/1151 Evropskega parlamenta in Sveta.

»WLTP 2nd Act« je začel 1. januarja 2019 veljati za nove modele vozil in 1. septembra 2019 za vsa vozila. Ta druga faza vključuje predpise o novih tehničnih zasnovah in posodobitvah preizkusnega postopka, na primer preverjanje emisij, ki nastanejo pod dejanskimi voznimi pogoji (Real Driving Emissions, RDE), preskusa emisij zaradi izhlapevanja (Evaporation Test, EVAP), preverjanje skladnosti s standardom med delovanjem vozila (Service Conformity ISC) in pregled porabe goriva (Consumption Monitoring, FCM). Te točke in druge pomembne informacije o standardu WLTP so podrobneje razložene spodaj.

Podrobnosti o postopku

Najpomembnejši testni dejavniki.

Aerodinamika

Bolj aerodinamično je vozilo, manjši je zračni upor in s tem manjša poraba goriva. Spremembe aerodinamike vozila lahko v daljšem časovnem obdobju povečajo njegovo učinkovitost.

Kotalni upor pnevmatik

Kotalni upor zmanjšuje učinkovitost zaradi deformacije pnevmatike. Zato je pomembno, da so pnevmatike zasnovane čim bolj učinkovito.

Masa

Za premikanje težkih predmetov je potrebne več energije. Lažje vozilo ima zato manjšo porabo goriva in boljše vozne lastnosti. 

Višji standard

Kaj morate vedeti.

Natančnost in relevantnost sta na prvem mestu. Ta test se uporablja za številne različne postopke povsod na svetu. Pri tem gre za eno največjih sprememb v zgodovini avtomobilske industrije.

     

Preizkusni postopek

Pojasnilo preizkusnega postopka WLTP.

Emisije pri dejanski vožnji (RDE)

Merjenje emisij škodljivih snovi (NOx) in mikrodelcev (PM) na preizkusnih napravah in med dejansko vožnjo na cesti.

Preskus emisij zaradi izhlapevanja (EVAP)

Za preverjanje »izgub zaradi dihanja rezervoarja« se emisije rezervoarja in komponent motorja preizkušajo v hermetično zaprtih preizkusnih komorah med 48-urnim postopkom.

Preverjanje porabe goriva (FCM)

Odstopanje vrednosti preizkusa WLTP med preizkusno napravo in podatki iz vozila (vehicle reading, FCM) ne sme presegati največje dovoljene vrednosti 5 %.

Skladnost s standardom med delovanjem vozila (ISC)

Gre za razširitev preizkusnih pogojev WLTP s testiranjem rabljenih vozil z vsaj 15.000 prevoženimi kilometri in starostjo šest mesecev (največ 100.000 km in starostjo pet let).

Pogosta vprašanja o novih vrednostih porabe.

Kaj je NEDC, WLTP in RDE?

NEDC (»New European Driving Cycle«) se nanaša na preizkusni postopek, ki se po Evropi uporablja od leta 1992 za merjenje emisij izpušnih plinov in porabe goriva osebnih vozil in manjših gospodarskih vozil.


Namesto NEDC se zdaj uporablja svetovni standard WLTP (»Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure«). Nov postopek temelji na spremenjenem testnem ciklu s strožjimi zahtevami in meri porabo vozila v realnih pogojih.


Poleg postopka WLTP je treba emisije v Evropi meriti v skladu s preizkusnim postopkom RDE (»Real Driving Emissions«), pri čemer se meritve opravijo v dejanskih voznih pogojih na cesti.

Kakšna je razlika med WLTP in RDE?

Medtem ko se pri WLTP izvaja 30-minutno merjenje s preizkusno napravo pod standardiziranimi preizkusnimi pogoji, se preizkus RDE izvaja med vožnjo po javnih cestah. Pri meritvi RDE se uporablja različen profil ceste ter naključna pospeševanja in zaviranja. Preizkus traja med 90 in 120 minut.

Od kdaj velja WLTP ali RDE?

Prehod na WLTP in RDE se uvaja postopoma od septembra 2017. Od septembra 2018 sta preizkusni postopek WLTP in omejitev števila mikrodelcev (limitation of the particle number, PN) po RDE obvezna za vsa na novo registrirana vozila. Od septembra 2019 je za vsa na novo registrirana vozila obvezna dodatna omejitev dušikovih oksidov (NOx) po RDE.

Kaj standard WLTP pomeni zame?

Vrednosti, ugotovljene s preizkusnim postopkom WLTP, bi morale na splošno bolj realno odražati emisije CO2 in emisije izpušnih plinov. To lahko pomeni, da so za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem prikazane višje emisije CO2 in večja poraba goriva. Zato izbira vrste pogona ter dodatne opreme vozila prav tako neposredno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. 

Kako se SEAT prilagaja na specifikacije WLTP?

Od septembra 2018 so bili vsi modeli SEAT uspešno prilagojeni preizkusnemu postopku WLTP.