Zu sehen ist eine Berglandschaft, auf der Wiese davor stehen zwei kleine Hütten
Popolnoma transparentno

Izjave o skladnosti

Vaš SEAT izpolnjuje najvišje tehnične standarde. Vsa ustrezna potrdila so na voljo neposredno na spletni strani proizvajalca.