Skladnost

Kanali za žvižgače.

Sistem zaščite žvižgačev

Upoštevanje zakonskih predpisov in internih pravil je Volkswagnova prednostna naloga. Škodi za naše podjetje, zaposlene in poslovne partnerje se lahko izognemo le s spoštovanjem pravil in standardov. Posledično je potrebno kršitve hitro prepoznati, obravnavati in takoj odpraviti.

Naš sistem obravnave prijaviteljev

Spoštovanje zakonskih predpisov, internih pravil in načel, določenih v našem Kodeksu poslovne etike in Kodeksu poslovne etike za poslovne partnerje, ima v družbi PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o najvišjo prednost. Uspeh naše družbe temelji na integriteti in skladnosti poslovanja. Da bi izpolnili te standarde, je pomembno, da smo seznanjeni z morebitnim neustreznim ravnanjem zaposlenih ali dobaviteljev in ga ustavimo. Zato smo upravljanje neodvisnega, nepristranskega in zaupnega sistema obravnave prijaviteljev v našem imenu zaupali Centralnemu preiskovalnemu uradu.

Ključni steber našega sistema obravnave prijaviteljev je načelo postopkovne pravičnosti, ki zagotavlja največjo možno zaščito za prijavitelje, vpletene osebe in zaposlene, ki prispevajo k preiskavi prijavljenih nepravilnosti.

To vključuje tudi možnost podajanja anonimnih prijav in anonimnega komuniciranja. Zagotavljamo, da ne bomo izvajali nikakršnih ukrepov za identifikacijo anonimnih prijaviteljev, ki ne zlorabljajo našega sistema obravnave prijaviteljev. Ne bomo tolerirali nikakršnih povračilnih ukrepov zoper prijavitelje ali katero koli drugo osebo, ki sodeluje pri preiskavah v družbi  PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. Vpletene osebe veljajo za nedolžne, dokler se jim kršitev ne dokaže. Preiskave se izvajajo strogo zaupno. Informacije se obdelajo v pravičnem, hitrem in varnem postopku.

  • Kako obdelamo vašo prijavo?

Usposobljeni in izkušeni sodelavci v preiskovalnem uradu temeljito preučijo in sistematično spremljajo vsako prijavo potencialnega neustreznega ravnanja s strani zaposlenega koncerna Volkswagen.  Najprej boste prejeli potrdilo o prejemu. Preiskovalni urad bo nato ocenil vašo prijavo. To vključuje zbiranje dejstev, zlasti od prijavitelja. Šele če začetna ocena pokaže razloge za sum kršitve, se bo začela preiskava, ki jo bo izvedla posebna preiskovalna enota. Nato bo rezultate preiskave ocenil preiskovalni urad in priporočil ustrezne ukrepe. Informacije o stanju* in izidu postopka boste prejeli brez nepotrebnega odlašanja.

Preiskovalnemu uradu se lahko predložijo tudi prijave morebitnih kršitev Kodeksa poslovne etike za poslovne partnerje s strani dobaviteljev, vključno z resnimi tveganji in kršitvami človekovih pravic in varstva okolja s strani neposrednih in posrednih dobaviteljev, ter prijave, ki sicer zahtevajo takojšnje ukrepanje. Preiskovalni urad bo obvestil pristojne oddelke, ki bodo zadevo ustrezno obravnavali. To vključuje zlasti sprejetje potrebnih ukrepov za zmanjšanje ali odpravo kršitev in/ali tveganj.

* Čas obdelave je odvisen od predmeta postopka.

Več informacij o postopkovnih načelih našega sistema obravnave prijaviteljev najdete TUKAJ.

Ali imate kakršne koli pomisleke ali povratne informacije v zvezi s produktom ali storitvijo družbe PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o?

Če imate kakršna koli vprašanja ali poizvedbe v zvezi s produkti, svojim (novim ali rabljenim vozilom) itd., povratne informacije ali pritožbe v zvezi s storitvami podjetja PORSCHE ali naših poslovnih partnerjev (npr. trgovcev, servisov), se obrnite na kontaktni center. Prosimo vas za razumevanje, da se pritožbe strank žal ne morejo obravnavati v okviru sistema obravnave prijaviteljev.

Podajanje prijave v našem sistemu obravnave prijaviteljev

Sistem obravnave prijaviteljev zajema različne kanale za podajanje prijav morebitnega neustreznega ravnanja zaposlenih, ki jih lahko naša družba hitro pregleda in se po potrebi nanje odzove.

Vendar to ne vpliva na z zakonom predpisano pravico, da se obrnete na pooblaščene organe, kot je opisano spodaj.

Pomembne informacije.

  • Telefonska linija, ki je na voljo 24/7

Prijavo lahko podate 365 dni in 24 ur na dan na brezplačni mednarodni številki:

+800 444 46300*.

Če vaš lokalni ponudnik telekomunikacijskih storitev ne podpira brezplačnih storitev, lahko pokličete naslednjo plačljivo številko:

+49 5361 946300.

Odvisno od države, iz katere kličete, je mogoče, da mednarodna brezplačna telefonska linija ni na voljo, ker nekateri ponudniki telekomunikacijskih storitev omrežij te storitve ne podpirajo. V tem primeru uporabite plačljivo številko ali številko, ki je navedena za vašo državo.

DRŽAVABREZPLAČNA ŠTEVILKALOKALNA ŠTEVILKA
Brazilija0800-5912743021-23911381
Mehika001-800-46102420155-71000355
Slovaška0800-00257602-33325602
ZDA833-6571574908-2198092
Južna Afrika0800-994983021-1003533
Malezija1-800-8195230154-600099
Argentina0800-6662992011-52528632
Nemčija0800 444 4630005361-946300
  • Spletni kanal poročanja

Za stik s preiskovalnim uradom lahko uporabite spletno komunikacijsko platformo  BKMS* v številnih jezikih. Sistem je zaupen in tehnično zaščiten.

Tudi če vaš želeni jezik v kanalu za poročanje ni na voljo, lahko za predložitev prijave uporabite kateri koli jezik. Preiskovalni urad lahko kontaktirate v katerem koli jeziku prek elektronske ali navadne pošte.

Povezava:*