Skladnost

Kanali za žvižgače

 

Znamka SEAT priznava številna načela obnašanja. Pri tem smo zavezani nacionalni in mednarodni zakonodaji ter internim določilom družbe in koncerna Volkswagen.

 

Ker smo ob tem prepričani, da sta preglednost in zaupanje elementarna za dolgoročni in trajnostni uspeh podjetja, smo zaposlenim, poslovnim partnerjem in zainteresiranim tretjim osebam dali na voljo protikorupcijske smernice v nemškem in angleškem jeziku ter naslednji kanal za prijavo nepravilnosti:

TRANSPARENCIA(kwfat)SEAT(kwfdot)ES

Ta elektronski naslov kot instrument za prijavo korupcije, drugih nepravilnosti ali neupoštevanja zakonov, naših načel obnašanja ali pravil podjetja upravlja notranja revizija.

Notranja revizija izvede neodvisno in objektivno oceno, pri tem je vsakemu prijavitelju zagotovljena kar največja zaupnost.

Informacije o varovanju podatkov: SEAT S.A. shrani vaše osebne podatke, da lahko obdela vašo pritožbo. Svojo pravico do dostopa, popravila, brisanja ali ugovora lahko kadarkoli uveljavite na istem elektronskem naslovu: transparencia(kwfat)seat(kwfdot)es.

 

Sistem zaščite žvižgačev

Upoštevanje zakonskih predpisov in internih pravil je Volkswagnova prednostna naloga. Škodi za naše podjetje, zaposlene in poslovne partnerje se lahko izognemo le s spoštovanjem pravil in standardov. Posledično je potrebno kršitve hitro prepoznati, obravnavati in takoj odpraviti.

To zahteva skrbnost vseh udeležencev, skupaj s pripravljenostjo, da opozorijo na potencialne resne kršitve predpisov na podlagi utemeljenega suma. Cenimo tudi, ko nam informacije takšne narave posredujejo poslovni partnerji, stranke in druge tretje osebe. Prijave preiskovalnemu uradu se lahko pošljejo kadar koli in v katerem koli jeziku.

Sistem zaščite žvižgačev zagotavlja največjo možno zaščito prijaviteljev in vpletenih oseb. Preiskava se začne šele po zelo natančni preučitvi dejstev in utemeljenega suma kršitve predpisov. Ves čas preiskovalnega postopka bosta zagotovljena stroga zaupnost in tajnost. Informacije bodo pregledane pravično, ažurno in diskretno.

Prijavo lahko podate na brezplačni mednarodni številki: +800 444 46300 oz. če vaš lokalni ponudnik telekomunikacijskih storitev ne podpira brezplačnih storitev, lahko pokličete naslednjo plačljivo številko: +49 5361 946300.

Prek internetne komunikacijske platforme lahko vzpostavite stik s preiskovalnim uradom, izmenjate dokumente in vzpostavite dialog z odvetniki prek ločenega poštnega nabiralnika. Sistem je zaupen in zaščiten. Žvižgači se lahko sami odločijo, ali želijo pri prijavi navesti svoje ime. Če želite poslati zaupno poročilo odvetnikom v preiskovalnem uradu, lahko prijavo predložite prek varnega kanala poročanja.

Pomembno obvestilo: Tudi če vaš želeni jezik v kanalu za poročanje ni na voljo, lahko za predložitev prijave uporabite kateri koli jezik. Preiskovalni urad lahko kontaktirate v katerem koli jeziku prek elektronske ali navadne pošte. Povezava do spletnega kanala poročanja BKMS https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

Več informacij o sistemu zaščite žvižgačev najdete tukaj:

Angleška različica
Nemška različica